VÁCLAV   REZEK      Osobní i profesní stránky


Vliv měničů na síť.

Napájecí napětí ze sítě = jeden sinusový signál (o kmitočtu 50 Hz). Opakem je obdélníkový signál, který je složeninou mnoha sinusových kmitočtů o různé intenzitě a kmitočtu. (I několik řádů nad základním, obdelníkovým, kmitočtem.)

Skutečný tvar napětí v síti, ve které je usměrňovač s kapacitním vstupem je sinusoida s méně či více useknutým vrcholem.

Z toho plyne, že se v takovéto síti zákonitě vyskytují kromě základního kmitočtu i další kmitočty s různou intenzitou i kmitočtem.

V síti, která obsahuje harmonické kmitočty ve větší míře než malé, se objevují nové příčiny namáhání (například se „zdůrazní“ všechny – i velmi malé nesymetrie apod.). Asynchronní stroje jsou konstruovány pro sinusový průběh elektrických veličin a při nepříznivé souhře konstrukčních nedostatků a výrobních tolerancí pak dojde k překročení technických mezí a poruše jednoho nebo více uzlů stroje.

Tato skutečnost se odráží i jako nejčastější příčina poruch.

Napěťové nebo proudové přetěžování jednotlivých částí sítě způsobuje rezonance nebo kmitny a odrazy na vedení.

Odstranění neúměrné deformace sinusoidy síťového rozvodu 3 x 400 V / 230 V (= Omezení rušení - EMC) se provádí vždy u zdroje této deformace.

  • U velkých měničů sériovou tlumivkou v napájení.
  • U malých zdrojů se kompenzují společně s kompenzací jalového výkonu (cos ?).

V Holešově dne 30.4.2009

Václav Rezek


[ 1 ] Zákon č. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci (energetický zákon).

[ 2 ] PNE 33 3430-0. Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů distribučních soustav. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie.

[ 3 ] http://www.eru-konference.cz/Anotace_2008.htm (Analýza zpětných vlivů vícepulzních zapojení usměrňovačů na napájecí síť…
Úsporná zářivka a elektronický předřadník - Compact fluorescent lamp.

Příručka elektrikáře.
       Vlastní tvorba Webu!      Poslední úprava stránek:   6.3.2011     vaclav.rezek@seznam.cz     736 18 78 66

         město Holešov, Seznam.cz, Centrum.cz, Volny.cz, Aukro, Google.